Tuesday, December 22, 2009

National Museum of Singapore
My personal comments:
Lebih baik habiskan masa dan wang anda untuk mengunjungi Zoo dll.
Barang pameran yang terlalu kurang (hanya berkisar tentang sejarah penubuhan Singapura)
Hanya satu bahagian pameran yang agak menarik iaitu berkaitan koleksi filem P Ramlee.

* Walaubagaimanapun, museum ini mesra OKU kerana menyediakan perkhidmatan audio visual dan penerangan bahan pameran dalam tulisan braile

No comments: