Wednesday, April 15, 2009

Kursus Laman Blog

Hari ini diadakan kursus laman blog untuk rakan-rakan pentadbir di Fakulti. Antara blog menarik adalah blog Pengarah ARI yang boleh dilawati di http://director-ari.blogspot.com

Kursus pada hari ini hanya menerangkan perkara asas membina laman blog. Mungkin sesi kedua kursus boleh diadakan untuk mempelajari gadgets dan advanced level

No comments: