Friday, April 4, 2008

Highest level of Manager/leader

Teringat saya kepada kursus PTK 4 dua tahun yang lalu. Saya begitu tertarik dengan ceramah yang disampaikan oleh Pengarah UiTM Perak pada masa tersebut berkaitan dengan tajuk pengurusan. Antara yang menarik perhatian saya adalah "levels of managers/leaders in organizations". Menurut beliau, ada banyak tahap managers. Ada yang hanya mementingkan diri sendiri. Apa sahaja yang dibuat, adalah untuk kepentingan dan kebaikan dirinya sahaja dan tidak langsung memberi impak dalam peningkatan kerjaya orang lain di bawahnya. Ada pula tahap manager yang membuat sesuatu untuk dirinya dan juga mengambil kira impak kepada orang di bawahnya supaya turut menikmati ganjaran (contohnya, dengan pemberian bonus, surat penghargaan dan juga kenaikan pangkat). Apa yang lebih menarik hati saya adalah kedudukan managers yang dikategorikan kepada tahap tertinggi. Highest level manager akan cuba membawa pekerjanya untuk mencapai tahap sepertinya. Maksudnya, beliau akan cuba menghasilkan copies of him/herself dan akan berasa puas jika orang bawahan beliau akan berjaya setaraf dengannya.
Melihat senario ini, saya begitu bersyukur kerana di Fakulti Shah Alam, ramai yang berada pada tahap highest level managers. Golongan muda yang mempunyai potensi, akan dicungkil bakatnya, di beri sokongan yang begitu superb untuk turut sama berjaya. Bak kata seorang Prof., all of these young people will be our future leaders to replace us. Dan sesuatu yang saya perhatikan, kesemua highest level managers ini akan bertambah-tambah kejayaan mereka (mungkin itu adalah rahmat Alah di atas segala ketulusan hati mereka dalam melaksanakan tanggungjawab dengan penuh ikhlas dan amanah).

No comments: