Wednesday, October 10, 2007

Bronze Medal, Seoul International Invention Fair 2006, South Korea

Setelah berhempas pulas memberi penerangan selama hampir 40 minit melalui bantuan translator, penyelidikan saya dan zaidi bertajuk "Corporate Intranet and Middle Managers Performance" telah berjaya meraih pingat gangsa di SIIF 2006, South Korea. Panel hakim di SIIF 2006 adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan di Geneva 2006 kerana pihak penganjur menyediakan khidmat translator. Ketika di Geneva 2006, panel hakim hanya tahu berbahasa Perancis. Ini menyukarkan proses penghakiman kerana tanpa translator, tumpuan mereka hanyalah tertumpu kepada poster yang telah ditranslatekan ke bahasa Perancis oleh Pusat Bahasa UiTM. Berdasarkan pengalaman ini, kami lebih bersedia menghadapi masalah bahasa ketika sesi penghakiman di Korea.

No comments: