Tuesday, July 24, 2007

Penyelidik Contoh CSSR 2007

Congratulations to my hubby for winning the "Anugerah Penyelidik Contoh" 2007. Wow.... besarnya cek..... Semoga terus berjaya di masa hadapan.

No comments: